MikeViktorViktor heeft uitgebreide ervaring met collaboratieve ontwerpprocessen; vanuit de eigen sterkte wordt er gezocht naar synergie en synthese.

3002 PROFIELFOTO 6
Aanpak .01

Onderzoek en expertise uit kleine projecten wordt ingezet bij grootschalige ontwikkelingen en vice versa.
het resultaat een synthese nastreeft.

Ons portfolio is uitgebreid en divers, van publieke opdrachten tot private woningen, tussen de 20m2 en 10.000m2. Het bureau is kleinschalig in opzet maar doet grootse dingen. We houden van een persoonlijk contact met onze klanten.

Image 21
Visie .02

We zijn een ontwerpbureau pur sang. We nemen enkel opdrachten aan waar we een meerwaarde kunnen betekenen voor de klant.

Ons portfolio is uitgebreid en divers, van publieke opdrachten tot private woningen, tussen de 20m2 en 10.000m2. Het bureau is kleinschalig in opzet maar doet grootse dingen. We houden van een persoonlijk contact met onze klanten.

Wil je graag meer informatie of een afspraak?

Process

Process 01/06

01. Intake

Process 02/06

02. Ideevorming

Process 03/06

03. Concretiseren

Process 04/06

04. Finaliseren

Process 05/06

05. Uitvoeringsdossier

Process 06/06

06. Prijs en uitvoering

Elke opdracht start met een intakegesprek om elkaar beter te leren kennen en om een helder beeld te vormen van de potentiële opdracht. Dit doen we door goed te luisteren en te peilen naar specifieke ambities of wensen. We bekijken samen of het nodig is om eerst een haalbaarheidsstudie op te starten.

De haalbaarheidsstudie is de eerste vertaling van ambitie of wens van de klant in een ruimtelijk concept op de specifieke locatie, rekening houdend met de regelgeving en mogelijkheden van de locatie. De haalbaarheidsstudie wil uitwijzen of het gewenste programma realiseerbaar is, binnen een gewenst budget en tijdspanne. Het stelt ons in staat om met een duidelijker beeld en met de juiste verwachtingen de opdracht aan te gaan.

Tijdens het schetsontwerp wordt het programma vertaald naar één of meerdere concepten. In deze fase ligt de klemtoon op ideevorming, het naast elkaar afwegen van verschillende ontwerpkeuzes. Dit gebeurt op schetsmatige wijze, met een lagere precisiegraad, en met de klemtoon op programma en andere eisen van de opdrachtgever.

Het voorontwerp is de verdere uitwerking van het schetsontwerp en zet in op een meer concrete vertaling hiervan. De uitwerking is meer precies en leidt naar de omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Waar tijdens het schetsontwerp nog verschillende keuzes parallel werden onderzocht, wordt er nu één versie uitgewerkt.

Het definitief ontwerp is wat we indienen bij de vergunningverlenende overheid. Naast het ontwerp worden de bijkomende documenten opgesteld en wordt alles in gereedheid gebracht om het dossier digitaal over te maken. Het afronden van deze fase is een mijlpaal, het ontwerp wordt ter goedkeuring ingediend en op basis hiervan wordt de vergunning bekomen.

Na het bekomen van de vergunning wordt alles in gereedheid gebracht om de werken op te starten. We werken vanaf dit moment het ontwerp uit in detail, waarbij verschillende bouwknopen worden uitgewerkt zodat de uitvoerder begrijpt hoe het gebouw wordt opgetrokken. Naast de detaillering wordt een lastenboek opgemaakt waarin alle specificaties worden opgenomen van de gebruikte materialen. Samen met de meetstaat is het aanbestedingsdossier klaar om uitgestuurd te worden naar de uitvoerders voor de prijsvraag.

Na de offertes vergeleken te hebben wordt de keuze van de uitvoerder bepaald in samenspraak met de klant. We begeleiden de opdrachtgever bij het afsluiten van het contract met de uitvoerder, zodat niet alleen het budget maar ook de timing worden bepaald.

Tijdens de uitvoering van de werken doen we regelmatige controle van de werken.

De oplevering is het moment dat de uitvoerder het gebouw overdraagt aan de eigenaar en de start van de 10-jarige aansprakelijkheid. En dan rest er nog enkele de housewarming.

Sketch

Wil je graag meer weten over het verloop van een project?

Contacteer onze architecten

Contact

Interesse in ons werk? Samenwerken met MikeViktorViktor? Aarzel niet om ons te contacteren.

Sfeerbeeld Antwerp Tower
Form